Uzmanlık Alanları
• Sürdürülebilir Akdeniz Diyeti ve sağlık üzerine etkileri
•Beslenme alışkanlıkları, vitamin ve mineral yetersizliklerinin oluşturduğu sağlık riski
•Toplum sağlığının korunmasında diyetisyenin rolü
•Sporcu beslenmesinde ergojenik destek gerekli mi
•Parebteral nütrisyonda güncel yaklaşımlar
•Süperlig takımında diyetisyen olmak
•Bilimsel veriler ışığında probiyotikler
•Fitoterapi ile beslenme
•Anne çocuk beslenmesi
•Onkolojide beslenme
•Sporcu beslenmesi ve kariyeri